Public Relations
Dana Gordon

Independent Music Media

Tel: 213.864.2690

hidanagirl@aol.com

 

© 2018 mmhmm music, llc

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • Spotify - White Circle
  • White Twitter Icon
  • White YouTube Icon
  • Apple Music - White Circle
  • Amazon - White Circle
  • Bandcamp - White Circle